Trinacrian Mindscape image of Trenyken

Hula "Helvete" på Trenyken 

Dette er et område hvor det er gjordt arkeologiske funn, blandt annet i form av hulenalerier. Øya er fredet i hekketiden, men det er laget unntak som gjør det mulig for meg å ta med meg mindre grupper menesker til dette engang hellige stedet. Du får høre de faktaene som er kjent etter de arkeologiske studiene som er gjort. Du vil også få lære om en teori som kan gjøre denne plassen til en nøkkel som låser opp en helt ny forståelse av oprinnelsen til vår vestlige sivilisasjon.

 

Å ha tilatelse til å gå i land er desverre bare en mindre utfordring. Været, bølgeforholdene og landingsforholdene er en større utfordring, Det er ingen garanti for at elementene vil tillate oss å gå i land på den dagen som er satt av til dette. Om ilandstigning ikke er milig går vi iland på en annen øy med bedre forhold hvor dere også kan få høre beretningen om Pietro Querini.

The cave

Carved out by the ocean more than 30000 years ago. On this unike location making it a natural Cathedral for ancient civilisations. 

The archeology

Paintings and animal bones tells us that man used this site for rituales 3600 years ago.

The "Odyssey Borealis"

A wild and almost unbelievable theory that connects this site to the books written by Homer 2800 years ago.