top of page

Sikkerhet ombord

Passasjerer og mannskap må ha på seg redningsvest mens de er ombord i båten. Instruksjoner for hvordan man bruker og kler på seg vestene som benyttes er beskrevet under. Skulle det oppstå en nødsituasjon så forhold deg rolig og vent på beskjed fra mannskapet.

Det er en oppblåsbar redningsflåte ombord i tilfelle båten må forlates. Kast redingsflåten på sjøen og trekk i linen for å blåse denne opp. Vennligst ikke øv på dette før det er en reell nødsituasjon eller du får beskjed av mannskapet.

Pyroteknisk utstyr og radiokommunikasjonsutstyr bør fortrinsvis opereres av menskapet eller personer med relevant opplæring.

Båten er også utstyrt med brannslukningsaparat, livbøye og førstehjelpsutstyr.

Passasjerene må selv påse at de har med seg tilstrekkelig med egnet bekledning for turen. Normalt oppleves temperaturen 10 grader celsius lavere ute på sjøen en på land.

bottom of page